Kā konvertēt grādus uz radiāniem

Grādu pret radiāniem konversijas formula

Viena pakāpe ir vienāda ar 0,01745329252 radiāniem:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Leņķis α radiānos ir vienāds ar leņķi α grādos reizināts ar konstanti pi, dalīts ar 180 grādiem:

α (radiāni) = α (grādi) × π / 180 °

vai

radiāni = grādi × π / 180 °

Piemērs

Konvertēt 30 grādu leņķi uz radiāniem:

α (radiāni) = α (grādi) × π / 180 ° = 30 ° × 3,1459 / 180 ° = 0,5236 rad

Grādi līdz radiāniem pi izteiksmē

Leņķis α radiānos ir vienāds ar leņķi α grādos reizināts ar konstanti pi, dalīts ar 180 grādiem:

α (radiāni) = (α (grādi) / 180 °) × π

Piemērs

Konvertējiet 30 grādu leņķi uz radiāniem pi izteiksmē:

α (radiāni) = (α (grādi) / 180 °) × π = (30 ° / 180 °) × π

 = (1/6) × π = π / 6 rad = 0,1666667π rad

 

Kā pārvērst radiānus grādos ►

 


Skatīt arī

Advertising

Skaitļu konvertēšana
ĀTRAS TABULAS