Kā pārvērst radiānus grādos

Radiāni līdz grādiem konvertēšanas formula

Viena pakāpe ir vienāda ar 0,01745329252 radiāniem:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Viens radiāns ir vienāds ar 57,295779513 grādiem:

1 rad = 180 ° / π = 57,295779513 °

 

Leņķis α grādos ir vienāds ar leņķi α radiānos, kas reizināti ar 180 grādiem, dalot ar pi konstanti:

α (grādi) = α (radiāni) × 180 ° / π

vai

grādi = radiāni × 180 ° / π

Piemērs

Konvertēt 0,5236 rad leņķi uz grādiem:

α (grādi) = α (radiāni) × 180 ° / π = 0,5236 rad × 180 ° / 3,1459 = 30 °

 

Kā konvertēt grādus uz radiāniem ►

 


Skatīt arī

Advertising

Skaitļu konvertēšana
ĀTRAS TABULAS