Diodes simboli

Elektronisko shēmu diodu shematiskie simboli - diode, LED, Zenera diode, Schottky diode, fotodiode, ...

Kreisais - anods, labais - katods.

Simbols Nosaukums Apraksts
diodes simbols Diode Diods pieļauj strāvas plūsmu tikai vienā virzienā (no kreisās uz labo).
zenera diode Zenera diode Ļauj strāvas plūsmu vienā virzienā, bet var arī plūst pretējā virzienā, ja virs sabrukšanas sprieguma
schottky diode simbols Šotka diode Schottky diode ir diode ar zemu sprieguma kritumu
varicap diode simbols Varactor / Varicap diode Mainīga kapacitātes diode
tuneļa diode simbols Tuneļa diode  
vadīts simbols Gaismas diode (LED) LED izstaro gaismu, kad strāva plūst cauri
fotodiodes simbols Fotodiods Fotodiods ļauj strāvas plūsmu, pakļaujot gaismai

 

Tranzistora simboli ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE SIMBOLI
ĀTRAS TABULAS