Rezistoru simboli

Elektriskās un elektroniskās shēmas pretestības simboli - rezistors, potenciometrs, mainīgs rezistors.

Rezistoru simbolu tabula

rezistora simbols Rezistors (IEEE) Rezistors samazina strāvas plūsmu.
rezistora simbols Rezistors (IEC)
potenciometra simbols Potenciometrs (IEEE) Regulējams rezistors - ir 3 spailes.
potenciometra simbols Potenciometrs (IEC)
mainīga rezistora simbols Mainīgs rezistors / reostats (IEEE) Regulējams rezistors - ir 2 spailes.
mainīga rezistora simbols Mainīgs rezistors / reostats (IEC)
Trimmera rezistors Iepriekš iestatīts rezistors
Termistors Termiskais rezistors - mainiet pretestību, mainoties temperatūrai
Fotorezistors / gaismas atkarīgs rezistors (LDR) Foto rezistors - mainiet pretestību ar gaismas intensitātes izmaiņām

 

Kondensatora simboli ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE SIMBOLI
ĀTRAS TABULAS