Skaitļu sistēmas

Skaitļu sistēma

b - ciparu sistēmas bāze

d n - n-tais cipars

n - var sākt no negatīvā skaitļa, ja skaitlim ir daļa no daļas.

N +1 - ciparu skaits

Binārā skaitļu sistēma - 2. bāze

Bināros skaitļos tiek izmantoti tikai 0 un 1 cipari.

B apzīmē bināro prefiksu.

Piemēri:

10101 2 = 10101B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 1 = 21

10111 2 = 10111B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23

100011 2 = 100011B = 1 × 2 5 + 0 × 2 4 + 0 × 2 3 + 0 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 32 + 2 + 1 = 35

Astoņu ciparu sistēma - bāze-8

Astoņu skaitļos tiek izmantoti cipari no 0..7.

Piemēri:

27 8 = 2 × 8 1 + 7 × 8 0 = 16 + 7 = 23

30 8 = 3 × 8 1 + 0 × 8 0 = 24

4307 8 = 4 × 8 3 + 3 × 8 2 + 0 × 8 1 + 7 × 8 0 = 2247

Decimāldaļu skaitļu sistēma - bāze-10

Decimāldaļās tiek izmantoti cipari no 0..9.

Tie ir parastie skaitļi, kurus mēs izmantojam.

Piemērs:

2538 10 = 2 × 10 3 + 5 × 10 2 + 3 × 10 1 + 8 × 10 0

Heksadecimālā ciparu sistēma - bāze-16

Sešstūra skaitļos tiek izmantoti cipari no 0..9 un A..F.

H apzīmē hex prefiksu.

Piemēri:

28 16 = 28H = 2 × 16 1 + 8 × 16 0 = 40

2F 16 = 2FH = 2 × 16 1 + 15 × 16 0 = 47

BC12 16 = BC12H = 11 × 16 3 + 12 × 16 2 + 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 48146

Skaitļu sistēmu pārveidošanas tabula

Decimālskaitlis

Bāze-10

Binārs

2. bāze

Astotnieks

Bāze-8

Heksadecimāls

Bāze-16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110. gads 16 E
15 1111. gads 17 F
16 10000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1A
27 11011 33 1B
28 11100 34 1C
29 11101 35 1D
30 11110 36 1E
31 11111 37 1F
32 100000 40 20

 


Skatīt arī

Advertising

  

 

Skaitļi
ĀTRAS TABULAS