Gaidīšanas vērtība

Ar varbūtību un statistiku, tad cerības vai gaidāms vērtība ir vidējā svērtā vērtība gadījuma lieluma.

Nepārtraukta nejauša mainīgā gaidīšana

E (X) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} xP (x) dx

E ( X ) ir nepārtrauktā nejaušā lieluma X paredzamā vērtība

x ir nepārtrauktā nejaušā lieluma X vērtība

P ( x ) ir varbūtības blīvuma funkcija

Diskrētā nejaušā mainīgā gaidīšana

E (X) = \ summa_ {i} ^ {} x_iP (x)

E ( X ) ir nepārtrauktā nejaušā lieluma X paredzamā vērtība

x ir nepārtrauktā nejaušā lieluma X vērtība

P ( x ) ir X varbūtības masas funkcija

Gaidīšanas īpašības

Linearitāte

Ja a ir nemainīgs un X, Y ir nejauši mainīgie:

E ( AX ) = Ae ( X )

E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y )

Pastāvīgs

Kad c ir nemainīgs:

E ( c ) = c

Produkts

Ja X un Y ir neatkarīgi nejauši mainīgie:

E ( X ⋅Y ) = E ( X ) ⋅ E ( Y )

nosacīta cerība

 


Skatīt arī

Advertising

IESPĒJAMĪBA UN STATISTIKA
ĀTRAS TABULAS