Statistikas simboli

Varbūtības un statistikas simbolu tabula un definīcijas.

Varbūtības un statistikas simbolu tabula

Simbols Simbola nosaukums Nozīme / definīcija Piemērs
P ( A ) varbūtības funkcija notikuma A varbūtība P ( A ) = 0,5
P ( AB ) notikumu krustošanās varbūtība notikumu A un B varbūtība P ( AB ) = 0,5
P ( AB ) notikumu savienības varbūtība A vai B notikumu varbūtība P ( AB ) = 0,5
P ( A | B ) nosacītās varbūtības funkcija notikuma varbūtība Notika dots notikums B P ( A | B ) = 0,3
f ( x ) varbūtības blīvuma funkcija (pdf) P ( axb ) = ∫ f ( x ) dx  
F ( x ) kumulatīvā sadalījuma funkcija (cdf) F ( x ) = P ( Xx )  
μ iedzīvotāju vidējais iedzīvotāju vērtību vidējā vērtība μ = 10
E ( X ) cerību vērtība sagaidāmā lieluma X vērtība E ( X ) = 10
E ( X | Y ) nosacīta cerība sagaidāmā nejaušā mainīgā lieluma X vērtība Y E ( X | Y = 2 ) = 5
var ( X ) dispersija nejaušā mainīgā X dispersija var ( X ) = 4
σ 2 dispersija iedzīvotāju vērtību dispersija σ 2 = 4
std ( X ) standarta novirze nejaušā mainīgā lieluma X standartnovirze std ( X ) = 2
σ X standarta novirze nejaušā mainīgā lieluma X standartnovirze σ X = 2
mediānas simbols mediāna nejaušā mainīgā x vidējā vērtība piemērs
cov ( X , Y ) kovariācija nejaušo mainīgo X un Y kovariācija cov ( X, Y ) = 4
koriģēt ( X , Y ) korelācija nejaušo mainīgo X un Y korelācija kor ( X, Y ) = 0,6
ρ X , Y korelācija nejaušo mainīgo X un Y korelācija ρ X , Y = 0,6
summēšana summēšana - visu vērtību summa sēriju diapazonā piemērs
∑∑ dubultā summēšana dubultā summēšana piemērs
Mo režīmā vērtība, kas visbiežāk rodas populācijā  
MR vidējā diapazona MR = ( x max + x min ) / 2  
Md parauga mediāna puse iedzīvotāju ir zem šīs vērtības  
Q 1 apakšējā / pirmā kvartile 25% iedzīvotāju ir zem šīs vērtības  
Q 2 mediāna / otrā kvartile 50% iedzīvotāju ir zem šīs vērtības = paraugu mediāna  
Q 3 augšējā / trešā kvartile 75% iedzīvotāju ir zem šīs vērtības  
x vidējais paraugs vidējais / vidējais aritmētiskais x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333
s 2 parauga dispersija populācijas paraugu dispersijas novērtētājs s 2 = 4
s parauga standartnovirze populācijas paraugu standartnovirzes novērtētājs s = 2
z x standarta rezultāts z x = ( x - x ) / s x  
X ~ X sadalījums nejaušā mainīgā X sadalījums X ~ N (0,3)
N ( μ , σ 2 ) normāls sadalījums gaussian sadalījums X ~ N (0,3)
U ( a , b ) vienmērīgs sadalījums vienāda varbūtība diapazonā a, b  X ~ U (0,3)
exp (λ) eksponenciālais sadalījums f ( x ) = λe - λx , x ≥0  
gamma ( c , λ) gamma sadalījums f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0  
χ 2 ( k ) chi-kvadrāta sadalījums f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2))  
F ( k 1 , k 2 ) F sadalījums    
Tvertne ( n , p ) binomālais sadalījums f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk  
Puasona (λ) Puasona sadalījums f ( k ) = λ k e - λ / k !  
Geom ( p ) ģeometriskais sadalījums f ( k ) = p (1 -p ) k  
HG ( N , K , n ) hiperģeometriskais sadalījums    
Bern ( p ) Bernulli izplatīšana    

Kombinatorikas simboli

Simbols Simbola nosaukums Nozīme / definīcija Piemērs
n ! faktoriāls n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120
n P k permutācija _ {n} P_ {k} = \ frac {n!} {(nk)!} 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60
n C k

 

kombinācija

kombinācija _ {n} C_ {k} = \ binom {n} {k} = \ frac {n!} {k! (nk)!} 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10

 

Iestatiet simbolus ►

 


Skatīt arī

Advertising

MĀTES SIMBOLI
ĀTRAS TABULAS