लिनक्स मध्ये पूर्ण पथ नावासह ls

लिनक्स टर्मिनलच्या कमांड शेलमध्ये पूर्ण पथ / परिपूर्ण पथ नाव दर्शविण्याकरीता फाइल्स आणि डिरेक्टरीजची यादी कशी करावी.

 

Ls सह परिपूर्ण डिरेक्टरीचे नाव मिळवण्यासाठी टर्मिनलच्या कमांड शेलमध्ये एंटर करा.

$ ls -d $PWD/*

उदाहरण

ls परिपूर्ण निर्देशिका नावासह:

$ ls -d $PWD/*
/home/user/Desktop   /home/user/Music    /home/user/Templates
/home/user/Documents /home/user/Pictures /home/user/todo.txt
/home/user/Downloads /home/user/Public   /home/user/Videos
$

 

लाँग सूची स्वरूपनासह (-l) परिपूर्ण निर्देशिका नाव (-d):

$ ls -ld $PWD/*
total 4
drwxr-xr-x 2 user user  80 2011-08-17 16:52 /home/user/Desktop
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Documents
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Downloads
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Music
drwxr-xr-x 2 user user 120 2011-08-17 18:14 /home/user/Pictures
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Public
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Templates
-rw-r--r-- 1 user user 131 2011-08-17 18:07 /home/user/todo.txt
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Videos
$

 

 


हे देखील पहा

Advertising

एलएस कमांड
वेगवान सारण्या