कौलॉम्बचा कायदा

कौलॉम्बच्या कायद्याचे सूत्र

कौलॉम्बचा कायदा , न्यूटन (एन) मधील विद्युत शक्ती एफची गणना क्योलॉम्ब्स (सी) मधील दोन विद्युत शुल्क क्यू 1 आणि क्यू 2 दरम्यान करते.

एक अंतर r मीटर मध्ये (m):

 

F = k \ frac {q_1 \ cdot q_2} {r ^ 2}

एफ न्यूटन्स (एन) मध्ये मोजली जाणारी क्यू 1 आणि क्यू 2 वरची शक्ती आहे .

के कूलॉमचा स्थिर के = = 8.988 × 10 9 एनएम 2 / सी 2 आहे

क्यू 1 हा कोलॉम्ब्स (सी) मधील प्रथम शुल्क आहे.

क्यू 2 हा कोलॉम्ब्स (सी) मधील दुसरा शुल्क आहे.

आर हे मीटर (मीटर) मधील 2 शुल्कामधील अंतर आहे.

 

जेव्हा क्यू 1 आणि क्यू 2 चार्ज वाढविला जातो तेव्हा एफ ची संख्या वाढविली जाते.

जेव्हा अंतर आर वाढविला जातो, तेव्हा एफ चे प्रमाण कमी होते.

कौलॉम्बच्या कायद्याचे उदाहरण

2 charges 10 -5 सेल्सियस आणि 3 C 10 -5 सेल्सियस दरम्यान 40 सेमी अंतरासह 2 इलेक्ट्रिक चार्ज दरम्यानची शक्ती शोधा .

क्यू 1 = 2 × 10 -5 से

क्यू 2 = 3 × 10 -5 से

आर = 40 सेमी = 0.4 मी

एफ = के × क्यू 1 × क्यू 2 / आर 2 = 8.988 × 10 9 एनएम 2 / सी 2 × 2 × 10 -5 सी × 3 × 10 -5 से / (0.4 मी) 2 = 37.705 एन

 


हे देखील पहा

Advertising

सर्कीट कायदे
वेगवान सारण्या