आर्क्सिन x चे पाप | sin x चा आर्क्सिन

X च्या आर्कसाइनचे साइन काय आहे?

sin (आर्क्सिन एक्स ) =?

X च्या साइनची आर्केसिन म्हणजे काय?

आर्क्सिन (sin x ) =?

 

आर्केसिन हे साईनचे व्युत्क्रम कार्य असल्यामुळे x च्या आर्कसाइनचे साइन x च्या समान असते:

sin (arcsin x ) = x

x ची मूल्ये -1 ते 1 पर्यंत आहेत:

x ∈ [-1,1]

 

साईन नियतकालिक असल्याने, के के पूर्णांक असल्यास x च्या sine ची आर्केसिन x अधिक 2kπ इतकी असते:

आर्क्सिन (sin x ) = x + 2 के π

 

आर्क्सिन फंक्शन ►

 


हे देखील पहा

Advertising

एआरसीएसआयएन
वेगवान सारण्या