HTML वर्ण कोड

& # 0 मधील मजकूर फॉन्ट आणि प्रतीकांचे सर्व HTML वर्ण कोड करण्यासाठी & # 65535; .

एचटीएमएल कोड मिळविण्यासाठी चारित्र्यावर क्लिक करा:

पहा: एचटीएमएल कोड: एचटीएमएल नाव कोड: जेएस सुटलेला क्रम:  
 

* अ‍ॅन्ड्रॉइड ब्राउझरमध्ये चारित्र्य समर्थित आहे की नाही ते तपासा.

विशेष एचटीएमएल कोड

चार संख्यात्मक
कोड
नामित
कोड
वर्णन
  & # 09;   क्षैतिज टॅब
  & # 10;   लाइन फीड
  & # 13;   कॅरेज रिटर्न / एंटर
  & # 160; & nbsp; विना खंडित जागा

नियमित HTML वर्ण कोड

चार संख्यात्मक
कोड
नामित
कोड
वर्णन
  & # 32;   जागा
! & # 33;   उद्गारवाचक चिन्ह
" & # 34; & quot; डबल कोट
# & # 35;   संख्या
$ & # 36;   डॉलर
% & # 37;   टक्के
आणि & # 38; & विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप एम्परसँड
' & # 39; & apos; एकच कोट
( & # 40;   डावा कंस
) & # 41;   उजवा कंस
* & # 42;   तारा
+ & # 43;   अधिक
, & # 44;   स्वल्पविराम
- & # 45;   वजा
. & # 46;   कालावधी
/ & # 47;   स्लॅश
0 & # 48;   शून्य
1 & # 49;   एक
2 & # 50;   दोन
3 | & # 51;   तीन
4 & # 52;   चार
5 & # 53;   पाच
6 & # 54;   सहा
7 & # 55;   सात
8 & # 56;   आठ
9 & # 57;   नऊ
: & # 58;   कोलन
; & # 59;   अर्धविराम
< & # 60; & एलटी; पेक्षा कमी
= & # 61;   समता चिन्ह
/ & # 62; & जीटी; या पेक्षा मोठे
? & # 63;   प्रश्न चिन्ह
@ & # 64;   चिन्हावर
& # 65;    
& # 66;    
सी & # 67;    
डी & # 68;    
& # 69;    
एफ & # 70;    
जी & # 71;    
एच & # 72;    
मी & # 73;    
जे & # 74;    
के & # 75;    
एल & # 76;    
एम & # 77;    
एन & # 78;    
& # 79;    
पी & # 80;    
प्रश्न & # 81;    
आर & # 82;    
एस & # 83;    
टी & # 84;    
यू & # 85;    
व्ही & # 86;    
डब्ल्यू & # 87;    
एक्स & # 88;    
वाई & # 89;    
झेड & # 90;    
[ & # 91;   डावे स्क्वेअर ब्रॅकेट
\ & # 92;   बॅकस्लॅश
] & # 93;   उजवा स्क्वेअर ब्रॅकेट
^ & # 94;   कॅरेट / स्वरितचिन्ह
_ & # 95;   अधोरेखित
` & # 96;   गंभीर / उच्चारण
& # 97;    
& # 98;    
सी & # 99;    
डी & # 100;    
& # 101;    
& # 102;    
g & # 103;    
एच & # 104;    
मी & # 105;    
j & # 106;    
के & # 107;    
l & # 108;    
मी & # 109;    
एन & # 110;    
& # 111;    
पी & # 112;    
& # 113;    
आर & # 114;    
एस & # 115;    
टी & # 116;    
यू & # 117    
v & # 118;    
डब्ल्यू & # 119;    
x & # 120;    
y & # 121;    
z & # 122;    
{ & # 123;   डावा कुरळे कंस
| & # 124;   अनुलंब बार
} & # 125;   उजवा कुरळे कंस
~ & # 126;   टिल्डे

अतिरिक्त कोड

चार संख्यात्मक
कोड
नामित
कोड
वर्णन
  & # 160; & nbsp; विना खंडित जागा
¡ & # 161; & iexcl; उलटा उद्गार उद्गार चिन्ह
¢ & # 162; & टक्के; टक्के चिन्ह
£ & # 163; & पाउंड; पौंड चिन्ह
¤ & # 164; & मनुका; चलन चिन्ह
¥ & # 165; & येन येन चिन्ह
¦ & # 166; & brvbar; तुटलेली पट्टी
§ & # 167; & पंथ; विभाग चिन्ह
¨ & # 168; & यूएमएल; डायरेसिस
© & # 169; & कॉपी; कॉपीराइट चिन्ह
ª & # 170; & ऑर्डर; स्त्रीलिंगीय सूचक
« & # 171; & laquo; डावे पॉइंटिंग गिलेमेट
¬ & # 172; & नाही; सही नाही
­ & # 173; &लाजाळू; मऊ हायफन
® & # 174; & नोंदणी; नोंदणीकृत चिन्ह
¯ & # 175; & मॅकर; मॅक्रॉन
° & # 176; & डिग्री; पदवी चिन्ह
± & # 177; & अधिक; अधिक वजा चिन्ह
² & # 178; & sup2; सुपरस्क्रिप्ट दोन
³ & # 179; & sup3; सुपरस्क्रिप्ट तीन
´ & # 180; &तीव्र; तीव्र उच्चारण
µ & # 181; & सूक्ष्म; सूक्ष्म चिन्ह
& # 182; & पॅरा; परिच्छेद चिन्ह
· & # 183; & मिडोट; मध्यम बिंदू
¸ & # 184; & सेडिल; स्पेसिंग सेडिला
¹ & # 185; & सुप 1; सुपरस्क्रिप्ट एक
º & # 186; & ऑर्डर; मर्दानी ऑर्डिनल इंडिकेटर
» & # 187; & raquo; उजवा पॉइंटिंग गिलेमेट
¼ & # 188; & frac14; भाग एक चतुर्थांश
½ & # 189; & frac12; अर्धा भाग
¾ & # 190; & frac34; अपूर्णांक तीन चतुर्थांश
¿ & # 191; & iquest; व्यस्त प्रश्न चिन्ह
À & # 192; & आग्रावे;  कबर सह भांडवल अ
Á & # 193; & अ‍ॅक्युट;  तीव्रतेसह भांडवल अ
 & # 194; & Ircसिड;  स्वरितचिन्ह असलेले भांडवल अ
à & # 195; & Tiटिल्डे;  भांड्यातील अ
Ä & # 196; & Auml;  डायरेटिससह भांडवल अ
Å & # 197; &अंगठी;  अंगठीसह भांडवल अ
Æ & # 198; & एलिग;  भांडवल एई
Ç & # 199; & सिसिल;  सेडिला सह राजधानी सी
È & # 200; & एग्रॅव्ह;  कबर सह राजधानी ई
É & # 201; & Eacute;  तीव्रतेसह भांडवल ई
Ê & # 202; & इर्किक;  स्वरितचिन्ह असलेले भांडवल ई
Ë & # 203; & Euml;  डायरेसिससह भांडवल ई
Ì & # 204; & इग्रॅव्ह;  भव्य राजधानी
Í & # 205; & Iacute;  तीव्र मी भांडवल I
Î & # 206; & Icirc;  स्वरितचिन्ह सह मी राजधानी
Ï & # 207; & Iuml;  डायरेसिससह भांडवल I
Ð & # 208; & ETH;  भांडवल ETH
Ñ ​​ & # 209; & Ntilde;  भांडवल एन
Ò & # 210; & ओग्रॅव्ह;  थडग्यासह राजधानी ओ
Ó & # 211; & ओक्यूट;  तीव्र ओ राजधानी
Ô & # 212; & ओसरिक;  स्वरितचिन्ह असलेल्या राजधानी ओ
Õ & # 213; & ऑटिल्डे;  भांडीसह राजधानी ओ
Ö & # 214; & ओमल;  डायरेसीससह राजधानी ओ
× & # 215; & वेळा; गुणाकार
Ø & # 216; & ओस्लाश;  स्ट्रोकसह राजधानी ओ
Ù & # 217; & युग्रेव्ह;  गंभीर सह भांडवल यू
Ú & # 218; & युएक्यूट;  तीव्र सह भांडवल यू
Û & # 219; & युक्रिक;  स्वरितचिन्ह असलेले कॅपिटल यू
Ü & # 220; & उमल;  डायरेसिससह भांडवल यू
Ý & # 221; & यॅक्यूट;  तीव्र सह भांडवल वाय
Þ & # 222; & थोर;  भांडवल थोर
ß & # 223; & szlig;  लहान तीक्ष्ण
à & # 224; & कृती;  लहान एक गंभीर सह
á & # 225; & aacute;  तीव्र तीव्र
â & # 226; &;  स्वरितचिन्ह असलेल्या लहान
ã & # 227; & एटिल्ड;  एक टिल्डे सह लहान
ä & # 228; & auml;  डायअरेसिससह लहान
å & # 229; &अंगठी;  वर रिंग सह लहान एक
æ & # 230; & aelig;  लहान ए.ई.
ç & # 231; & सिसिल;  सिडिलासह लहान सी
è & # 232; & egrave;  लहान ई थडगे सह
é & # 233; & eacute;  तीव्र ई सह तीव्र ई
ê & # 234; & एरिक;  स्वरुपाचे लहान लहान ई
ë & # 235; & euml;  डायरेसिससह लहान ई
ì & # 236; & igrave;  लहान मी गंभीर सह
í & # 237; & iacute;  तीव्र मी तीव्र
î & # 238; & आइस्करी;  स्वरितचिन्ह सह लहान मी
ï & # 239; & iuml;  डायरेसिससह लहान मी
ð & # 240; & नीति;  लहान नीति
ñ & # 241; & ntilde;  tilde सह लहान एन
ò & # 242; & ograve;  लहान ओ थडगे
ó & # 243; & oacute;  तीव्र ओ सह ओ
ô & # 244; & ocirc;  स्वरितचिन्ह सह लहान ओ
õ & # 245; & ओटिल्ड;  टिल्डे सह लहान ओ
ö & # 246; & ओएमएल;  डायरेटिससह लहान ओ
÷ & # 247; & विभाजन; विभागणी चिन्ह
ø & # 248; & ओस्लेश;  स्ट्रोकसह लहान ओ
ù & # 249; & उग्र;  थडगे तू थडगे
ú & # 250; & uacute;  तीव्र तीव्र
û & # 251; & ucirc;  स्वरितचिन्ह असलेल्या लहान
ü & # 252; & uuml;  डायरेसिससह लहान
ý & # 253; & यॅक्यूट;  तीव्र सह लहान y
þ & # 254; & काटा;  छोटा काटा
ÿ & # 255; & yuml;  डायरेसिससह लहान वाय

एचटीएमएल गणिताची चिन्हे कोड

चार संख्यात्मक
कोड
नामित
कोड
वर्णन
आणि & # 38; & विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप एम्परसँड
& # 8226; & वळू बंदूकीची गोळी
& # 9702;   पांढरी गोळी
& # 8729;   बुलेट ऑपरेटर
& # 8227;   त्रिकोणी बुलेट
& # 8259;   हायफन बुलेट
° & # 176; & डिग्री; पदवी
& # 8734; & infin; अनंतता
& # 8240; & परमिल; प्रति-मिल
& # 8901; & sdot; गुणाकार बिंदू
± & # 177; & अधिक; वजा वजा
& # 8224; & खंजीर; हर्मिटियन
- & # 8212; & एमडॅश;  
¬ & # 172; & नाही;  
µ & # 181; & सूक्ष्म;  
& # 8869; & गोंधळ  
& # 8741; & सम;  

चलन कोड

चार संख्यात्मक
कोड
नामित
कोड
वर्णन
$ & # 36;   डॉलर
& # 8364; & युरो युरो
£ & # 163; & पाउंड; पौंड
¥ & # 165; & येन येन / युआन
¢ & # 162; & टक्के; टक्के
& # 8377;   भारतीय रुपया
& # 8360;   रुपये
& # 8369;   पेसो
& # 8361;   कोरियन जिंकला
฿ & # 3647;   थाई बात
& # 8363;   डोंग
& # 8362;   शेकेल

बौद्धिक मालमत्ता कोड

चार संख्यात्मक
कोड
नामित
कोड
वर्णन
© & # 169; & कॉपी; कॉपीराइट
® & # 174; & नोंदणी; नोंदणीकृत ट्रेडमार्क
& # 8471;   ध्वनी रेकॉर्डिंग कॉपीराइट
& # 8482; &व्यापार; ट्रेडमार्क
& # 8480;   सेवा चिन्ह

ग्रीक वर्णमाला कोड

चार संख्यात्मक
कोड
नामित
कोड
वर्णन
α & # 945; & अल्फा; लहान अल्फा
β & # 946; & बीटा; लहान बीटा
γ & # 947; & गामा; लहान गामा
δ & # 948; & डेल्टा छोटा डेल्टा
ε & # 949; & एपिसिलॉन; लहान एप्सिलॉन
ζ & # 950; & झेटा; लहान झेटा
η & # 951; & एटा; छोटा एटा
θ & # 952; & थीटा लहान थीटा
ι & # 953; & iota; लहान iota
κ & # 954; &कप्पा; छोटा कप्पा
λ & # 955; & लँबडा; लहान लँबडा
μ & # 956; & म्यू; लहान म्यू
ν & # 957; & nu; लहान संख्या
ξ & # 958; & xi; लहान xi
ο & # 959; & ऑक्स्रॉन; लहान ऑक्स्रॉन
π & # 960; & पीआय; लहान पाई
ρ & # 961; & आरएचओ; लहान आरएचओ
σ & # 963; & सिग्मा; लहान सिग्मा
τ & # 964; & ताऊ; लहान टॉ
υ & # 965; & अपसिलोन; लहान अप्सिलॉन
φ & # 966; & phi; लहान phi
χ & # 967; & चि; लहान चि
ψ & # 968; & पीएसआय; लहान पीएसआय
ω & # 969; & ओमेगा; लहान ओमेगा
Α & # 913; & अल्फा; कॅपिटल अल्फा
Β & # 914; & बीटा; भांडवल बीटा
Γ & # 915; & गामा; भांडवल गामा
Δ & # 916; & डेल्टा; कॅपिटल डेल्टा
Ε & # 917; & एप्सिलॉन; कॅपिटल एप्सिलॉन
Ζ & # 918; & झेटा; भांडवल
Η & # 919; & एटा; कॅपिटल एटा
Θ & # 920; & थेटा; राजधानी थीटा
Ι & # 921; & Iota; भांडवल iota
Κ & # 922; &कप्पा; भांडवल कप्पा
Λ & # 923; & लॅंबडा; भांडवल लंबडा
Μ & # 924; & म्यू; भांडवल मु
Ν & # 925; & नु; भांडवल क्रमांक
Ξ & # 926; & इलेव्हन भांडवल इलेव्हन
Ο & # 927; & ऑमिक्रॉन; भांडवल ऑक्ट्रॉन
Π & # 928; & पाय; भांडवल पी
Ρ & # 929; & आरएचओ; राजधानी आरएचओ
Σ & # 931; & सिग्मा; कॅपिटल सिग्मा
Τ & # 932; & ताऊ; कॅपिटल टॉ
Υ & # 933; & अप्सिलॉन; भांडवल अपसिलोन
Φ & # 934; & फि; भांडवल फाय
Χ & # 935; & चि; भांडवल चि
Ψ & # 936; & पीएसआय; भांडवल पीएसआय
Ω & # 937; & ओमेगा; कॅपिटल ओमेगा


हे देखील पहा

Advertising

वेब एचटीएमएल
वेगवान सारण्या