0 darjah Celsius ke Fahrenheit

0 darjah Celsius (ºC) sama dengan 32 darjah Fahrenheit (ºF):

0ºC = 32ºF

Pengiraan

Suhu T dalam darjah Fahrenheit (ºF) sama dengan 0 darjah Celsius (ºC) kali 9/5 ditambah 32:

T (ºF) = 0ºC × 9/5 + 32 = 32ºF

 

Penukaran Celsius ke Fahrenheit ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI SUHU
JADUAL RAPID