Penukaran Fahrenheit ke Celsius

° F
 
Celsius: ° C
Pengiraan:  

Celsius ke Fahrenheit ►

Bagaimana menukar Fahrenheit ke Celsius

0 darjah Fahrenheit sama dengan -17.77778 darjah Celsius:

0 ° F = -17.77778 ° C

Suhu T dalam darjah Celsius (° C) sama dengan suhu T dalam darjah Fahrenheit (° F) tolak 32, kali 5/9:

T (° C) = ( T (° F) - 32) × 5/9

atau

T (° C) = ( T (° F) - 32) / (9/5)

atau

T (° C) = ( T (° F) - 32) / 1.8

Contohnya

Tukarkan 68 darjah Fahrenheit ke darjah Celsius:

T (° C) = (68 ° F - 32) × 5/9 = 20 ° C

Jadual penukaran Fahrenheit ke Celsius

Fahrenheit (° F) Celsius (° C) Penerangan
-459.67 ° J -273.15 ° C suhu sifar mutlak
-50 ° F -45.56 ° C  
-40 ° F -40.00 ° C  
-30 ° F -34.44 ° C  
-20 ° F -28.89 ° C  
-10 ° F -23.33 ° C  
0 ° F -17.78 ° C  
10 ° F -12.22 ° C  
20 ° F -6.67 ° C  
30 ° F -1.11 ° C  
32 ° F 0 ° C titik beku / lebur air
40 ° F 4.44 ° C  
50 ° F 10.00 ° C  
60 ° F 15.56 ° C  
70 ° F 21.11 ° C suhu bilik
80 ° F 26.67 ° C  
90 ° F 32.22 ° C  
98.6 ° F 37 ° C suhu badan purata
100 ° F 37.78 ° C  
110 ° F 43.33 ° C  
120 ° F 48.89 ° C  
130 ° F 54.44 ° C  
140 ° F 60.00 ° C  
150 ° F 65.56 ° C  
160 ° F 71.11 ° C  
170 ° F 76.67 ° C  
180 ° F 82.22 ° C  
190 ° F 87.78 ° C  
200 ° F 93.33 ° C  
212 ° F 100 ° C takat didih air
300 ° F 148.89 ° C  
400 ° F 204.44 ° C  
500 ° F 260.00 ° C  
600 ° F 315.56 ° C  
700 ° F 371.11 ° C  
800 ° F 426.67 ° C  
900 ° F 482.22 ° C  
1000 ° F 537.78 ° C  

 

Celsius ke Fahrenheit ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI SUHU
JADUAL RAPID