Penukaran Fahrenheit ke Rankine

Fahrenheit: ° F
   
Rankine: ° R

Peringkat ke Fahrenheit ►

Bagaimana menukar Fahrenheit ke Rankine

0 darjah Fahrenheit sama dengan 459.67 darjah Rankine:

0 ° F = 459.67 ° R

Suhu T dalam darjah Rankine (° R) sama dengan suhu T dalam darjah Fahrenheit (° F) ditambah 459.67:

T (° R) = T (° F) + 459.67

Contohnya

Tukarkan 68 darjah Fahrenheit ke darjah Rankine:

T (° R) = 68 ° F + 459.67 = 527.67 ° R

Jadual penukaran Fahrenheit ke Rankine

Fahrenheit (° F) Rankine (° R)
-459.67 ° J 0 ° R
-50 ° F 409.67 ° Sebulan
-40 ° F 419.67 ° Sebulan
-30 ° F 429.67 ° Sebulan
-20 ° F 439.67 ° Sebulan
-10 ° F 449.67 ° C
0 ° F 459.67 ° Sebulan
10 ° F 469.67 ° Sebulan
20 ° F 479.67 ° Sebulan
30 ° F 489.67 ° C
40 ° F 499.67 ° Sebulan
50 ° F 509.67 ° RT
60 ° F 519.67 ° C
70 ° F 529.67 ° C
80 ° F 539.67 ° C
90 ° F 549.67 ° Sebulan
100 ° F 559.67 ° C
110 ° F 569.67 ° C
120 ° F 579.67 ° C
130 ° F 589.67 ° C
140 ° F 599.67 ° RT
150 ° F 609.67 ° RT
160 ° F 619.67 ° RT
170 ° F 629.67 ° C
180 ° F 639.67 ° C
190 ° F 649.67 ° C
200 ° F 659.67 ° C
300 ° F 759.67 ° C
400 ° F 859.67 ° C
500 ° F 959.67 ° R °
600 ° F 1059.67 ° C
700 ° F 1159.67 ° C
800 ° F 1259.67 ° R
900 ° F 1359.67 ° C
1000 ° F 1459.67 ° Sebulan

 

Peringkat ke Fahrenheit ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI SUHU
JADUAL RAPID