0 darjah Fahrenheit hingga Celsius

0 darjah Fahrenheit (ºF) sama dengan -17.778 darjah Celsius (ºC):

0ºF = -17.778ºC

Pengiraan

Suhu T dalam darjah Celsius (ºC) sama dengan 0 darjah Fahrenheit (ºF) tolak 32 kali 5/9:

T (ºC) = (0ºF - 32) × 5/9 = -17.778ºC

 

Penukaran Fahrenheit ke Celsius ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI SUHU
JADUAL RAPID