10 darjah Fahrenheit hingga Celsius

10 darjah Fahrenheit sama dengan -12.22 darjah Celsius:

10ºF = -12.22ºC

Pengiraan

Suhu T dalam darjah Celsius (ºC) sama dengan 10 darjah Fahrenheit (ºF) tolak 32 kali 5/9:

T (ºC) = (10ºF - 32) × 5/9 = -12.22ºC

 

Penukaran Fahrenheit ke Celsius ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI SUHU
JADUAL RAPID