100 darjah Celsius ke Fahrenheit

100 darjah celcius sama dengan 212 darjah Fahrenheit:

100ºC = 212ºF

Pengiraan

Suhu T dalam darjah Fahrenheit (ºF) sama dengan 100 darjah Celsius (ºC) kali 9/5 ditambah 32:

T (ºF) = 100ºC × 9/5 + 32 = 212ºF

 

Penukaran Celsius ke Fahrenheit ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI SUHU
JADUAL RAPID