Hoe de formule voor eenvoudige rente te berekenen

Berekeningsformule voor enkelvoudige rente.

Het enkelvoudige rentebedrag is gelijk aan de hoofdsom maal de jaarlijkse rentevoet gedeeld door het aantal perioden per jaar m, maal het aantal perioden n:

enkelvoudig rentebedrag = hoofdsom × ( rente / m ) × n

Voorbeeld

Bereken het enkelvoudige rentebedrag van de hoofdsom van $ 5.000, een jaarlijkse rentevoet van 6% en een tijd van 18 maanden.

Oplossing:

hoofdsom = $ 5.000

tarief = 6%

m = 12 maanden / jaar

n = 18 maanden

enkelvoudig rentebedrag = $ 5.000 × (6% / 12 maanden / jaar) × 18 maanden

    = $ 5.000 × (0,06 / 12 maanden / jaar) × 18 maanden

   = $ 450

 

Rekenmachine voor eenvoudige rente ►

 


Zie ook

Advertising

FINANCIËLE BEREKENINGEN
SNELLE TABELLEN