Hoe het eindexamencijfer te berekenen

Berekening van het eindexamencijfer.

Berekening van het eindexamencijfer

Het eindexamencijfer is gelijk aan 100% maal het vereiste cijfer, minus 100% min het eindexamengewicht (w) maal het huidige cijfer (g), gedeeld door het eindexamengewicht (w):

Eindcijfer examen =

= (100% × vereist cijfer - (100% - b ) × huidig ​​cijfer ) / w

Voorbeeld

Het huidige cijfer is 70% (of C-).

Het eindexamengewicht is 50%.

Vereist cijfer is 80% (of B-).

Berekening

Het eindexamencijfer is gelijk aan 100% maal het vereiste cijfer, minus 100% min het eindexamengewicht (w) maal het huidige cijfer (g), gedeeld door het eindexamengewicht (w):

Eindcijfer examen =

= (100% × vereist cijfer - (100% - b ) × huidig ​​cijfer ) / w

= (100% × 80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Het uiteindelijke examencijfer moet dus 90% (of A-) zijn.

 

Eindcijfercalculator ►

 


Zie ook

Advertising

RANGREKENINGEN
SNELLE TABELLEN