Cijfercalculator

Voer cijfers en gewichten in en druk op de knop Berekenen :


# Cijfer (brief) Cijfer (%) Gewicht
Totaal:  
Vind extra cijfer dat nodig is om een ​​gemiddeld cijfer van te krijgen
%
(gewichten moeten in% zijn).

Eindcijfercalculator ►

Gewogen cijferberekening

Het gewogen cijfer is gelijk aan de som van het product van de gewichten (w) in procenten (%) maal het cijfer (g):

Gewogen cijfer = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...

Voorbeeld

Wiskundecursus met een cijfer van 80 en een gewicht van 30%.

Biologie cursus met cijfer van 90 en gewicht van 50%.

Geschiedeniscursus met een cijfer van 72 en een gewicht van 20%.

Het gewogen gemiddelde cijfer wordt berekend door:

Gewogen cijfer =

 = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3

 = 30% × 80 + 50% × 90 + 20% × 72 = 83,4


Als de gewichten niet in procenten zijn (uren of punten ...), moet u ook delen door de som van de gewichten:

Gewogen cijfer = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...) / ( w 1 + w 2 + w 3 + ...)

Voorbeeld

3 punten wiskunde cursus met een cijfer van 80.

5 punten Biologie cursus met een cijfer van 90.

2 punten geschiedenis cursus met een cijfer van 72.

Het gewogen gemiddelde cijfer wordt berekend door:

Gewogen cijfer =

 = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 ) / ( w 1 + w 2 + w 3 )

 = (3 × 80 + 5 × 90 + 2 × 72) / (3 + 5 + 2) = 83,4

 

Eindcijfercalculator ►


Zie ook

Advertising

RANGREKENINGEN
SNELLE TABELLEN