Tekst naar binaire converter

Voer de ASCII / Unicode- tekenreeks in en druk op de knop Converteren (voer bijvoorbeeld "Voorbeeld"
in om "01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101" te krijgen):

Binair naar tekst converter ►

Hoe tekst naar binair te converteren

Converteer tekst naar binaire ASCII-code:

 1. Krijg karakter
 2. Haal de decimale code van het teken op uit de ASCII-tabel
 3. Converteer decimaal naar binair byte
 4. Ga verder met het volgende karakter

Voorbeeld

Converteer de tekst "Plant trees" naar binaire ASCII-code:

Oplossing:

Gebruik de ASCII-tabel om ASCII-code uit een teken te halen.

"P" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2

"l" = 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2

"a" = 97 = 2 6 +2 5 +2 0 = 01100001 2

Voor alle teksttekens zou je de binaire bytes moeten krijgen:

"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"

Hoe kan ik tekst naar binair converteren?

 1. Krijg karakter
 2. Haal de ASCII-code van het teken op uit de ASCII-tabel
 3. Converteer decimaal naar binair byte
 4. Ga verder met het volgende karakter

Hoe gebruik je de tekst naar binaire converter?

 1. Plak tekst in het invoertekstvak.
 2. Selecteer het type tekencodering.
 3. Selecteer een uitvoerscheidingstekenreeks.
 4. Druk op de knop Converteren.

Hoe Engels naar binaire code te converteren?

 1. Engelse brief ophalen
 2. Haal de ASCII-code van de engelse letter op uit de ASCII-tabel
 3. Converteer decimaal naar binair byte
 4. Ga verder met de volgende engelse letter

Hoe 'A'-teken naar binair te converteren?

Gebruik ASCII-tabel: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2

Hoe '0'-teken naar binair converteren?

Gebruik ASCII-tabel: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2

ASCII-tekst naar hexadecimale conversietabel

ASCII-
teken
Hexadecimaal Binair
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
DUS 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
KAN 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
VS 1F 00011111
Ruimte 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Ik 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
' 60 01100000
een 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
ik 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Binair naar tekst converter ►

 


Zie ook

Advertising

NUMMERCONVERSIE
SNELLE TABELLEN