Binair naar tekstvertaler

Voer binaire getallen in met een voorvoegsel / postfix / scheidingsteken en druk op de knop Converteren
(bijvoorbeeld: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Tekst naar binaire converter ►

ASCII-tekstcodering gebruikt een vaste byte van 1 byte voor elk teken.

UTF-8-tekstcodering gebruikt een variabel aantal bytes voor elk teken. Dit vereist een scheidingsteken tussen elk binair getal.

Hoe binair naar tekst te converteren

Converteer binaire ASCII-code naar tekst:

 1. Haal binaire byte op
 2. Converteer binaire byte naar decimaal
 3. Haal het karakter van de ASCII-code op uit de ASCII-tabel
 4. Ga verder met de volgende byte

Voorbeeld

Converteer '01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011' binaire ASCII-code naar tekst:

Oplossing:

Gebruik de ASCII-tabel om een ​​teken uit de ASCII-code te halen.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = "a"

Voor alle binaire bytes zou je de tekst moeten krijgen:

"Bomen planten"

Hoe binair naar tekst te converteren?

 1. Verkrijg binaire bytecode
 2. Converteer binaire byte naar decimaal
 3. Haal het karakter van de decimale ASCII-code op uit de ASCII-tabel
 4. Ga verder met de volgende binaire byte

Hoe binair naar tekst converter te gebruiken?

 1. Plak binaire bytecodes in het invoertekstvak.
 2. Selecteer het type tekencodering.
 3. Druk op de knop Converteren.

Hoe binaire code naar het Engels te converteren?

 1. Verkrijg binaire bytecode
 2. Converteer binaire byte naar decimaal
 3. Haal een Engelse letter of decimale ASCII-code op uit de ASCII-tabel
 4. Ga verder met de volgende binaire byte

Hoe 01000001 binair naar tekst te converteren?

Gebruik ASCII-tabel:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = 'A'-teken

Hoe 00110000 binair naar tekst te converteren?

Gebruik ASCII-tabel:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = '0'-teken

Binair naar ASCII-tekstconversietabel

Hexadecimaal Binair ASCII-
teken
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 DUS
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 KAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 VS
20 00100000 Ruimte
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Ik
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 '
61 01100001 een
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 ik
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Zie ook

Advertising

NUMMERCONVERSIE
SNELLE TABELLEN