10 graden Celsius tot Fahrenheit

10 graden Celsius (ºC) zijn gelijk aan 50 graden Fahrenheit (ºF):

10ºC = 50ºF

Berekening

De temperatuur T in graden Fahrenheit (ºF) is gelijk aan 10 graden Celsius (ºC) maal 9/5 plus 32:

T (ºF) = 10 ºC × 9/5 + 32 = 50 ºF

 

Conversie van Celsius naar Fahrenheit ►

 


Zie ook

Advertising

TEMPERATUURCONVERSIE
SNELLE TABELLEN