10 graden Fahrenheit tot Celsius

10 graden Fahrenheit is gelijk aan -12,22 graden Celsius:

10ºF = -12,22ºC

Berekening

De temperatuur T in graden Celsius (ºC) is gelijk aan 10 graden Fahrenheit (ºF) minus 32 keer 5/9:

T (ºC) = (10ºF - 32) × 5/9 = -12,22ºC

 

Conversie van Fahrenheit naar Celsius ►

 


Zie ook

Advertising

TEMPERATUURCONVERSIE
SNELLE TABELLEN