Elektrische stroom

Elektrische stroomdefinitie en berekeningen.

Elektrische stroomdefinitie

Elektrische stroom is de stroomsnelheid van elektrische lading in elektrisch veld, meestal in een elektrisch circuit.

Met behulp van waterleidinganalogie kunnen we de elektrische stroom visualiseren als waterstroom die in een buis stroomt.

De elektrische stroom wordt gemeten in ampère (amp).

Berekening van elektrische stroom

Elektrische stroom wordt gemeten door de snelheid van elektrische ladingsstroom in een elektrisch circuit:

ik ( t ) = dQ (t) / dt

De momentane stroom wordt gegeven door de afgeleide van de elektrische lading door de tijd.

i (t) is de momentane stroom I op tijdstip t in ampère (A).

Q (t) is de momentane elektrische lading in coulombs (C).

t is de tijd in seconden (s).

 

Als de stroom constant is:

Ik = Δ Q / Δ t

I is de stroom in ampère (A).

ΔQ is de elektrische lading in coulombs (C), die stroomt met een tijdsduur van Δt.

Δt is de tijdsduur in seconden (s).

 

Voorbeeld

Wanneer 5 coulombs gedurende 10 seconden door een weerstand stromen,

de stroom wordt berekend door:

Ik = Δ Q / Δ t  = 5C / 10s = 0,5A

Huidige berekening met de wet van Ohm

De stroom I R in anps (A) is gelijk aan de spanning van de weerstand V R in volt (V) gedeeld door de weerstand R in ohm (Ω).

Ik R = V R / R

Huidige richting
huidig ​​type van naar
Positieve kosten + -
Negatieve kosten - +
Conventionele richting + -

Stroom in serieschakelingen

Stroom die door weerstanden in serie stroomt, is in alle weerstanden gelijk - net zoals water door een enkele buis stroomt.

I Totaal = I 1 = I 2 = I 3 = ...

I Totaal - de equivalente stroom in ampère (A).

I 1 - stroom van belasting # 1 in ampère (A).

I 2 - stroom van belasting # 2 in ampère (A).

I 3 - stroom van belasting # 3 in ampère (A).

Stroom in parallelle circuits

Stroom die parallel door belastingen stroomt - net zoals water door parallelle leidingen stroomt.

De totale stroom I Totaal is de som van de parallelle stromen van elke belasting:

I Totaal = I 1 + I 2 + I 3 + ...

I Totaal - de equivalente stroom in ampère (A).

I 1 - stroom van belasting # 1 in ampère (A).

I 2 - stroom van belasting # 2 in ampère (A).

I 3 - stroom van belasting # 3 in ampère (A).

Huidige divider

De huidige verdeling van weerstanden parallel is

R T = 1 / (1 / R 2 + 1 / R 3 )

of

Ik 1 = ik T × R T / ( R 1 + R T )

De huidige wet van Kirchhoff (KCL)

De kruising van verschillende elektrische componenten wordt een knooppunt genoemd .

De algebraïsche som van stromen die een knooppunt binnenkomen, is nul.

Ik k = 0

Wisselstroom (AC)

Wisselstroom wordt gegenereerd door een sinusvormige spanningsbron.

De wet van Ohm

Ik Z = V Z / Z

I Z   - stroom door de belasting gemeten in ampère (A)

V Z - spanningsval op de belasting gemeten in volt (V)

Z   - impedantie van de belasting gemeten in ohm (Ω)

Hoekfrequentie

ω = 2 π f

ω - hoeksnelheid gemeten in radialen per seconde (rad / s)

f - frequentie gemeten in hertz (Hz).

Momentele stroom

i ( t ) = ik piek sin ( ωt + θ )

i ( t ) - momentane stroom op tijdstip t, gemeten in ampère (A).

Ipeak - maximale stroom (= amplitude van sinus), gemeten in ampère (A).

ω - hoekfrequentie gemeten in radialen per seconde (rad / s).

t - tijd, gemeten in seconden (s).

θ        - fase van sinusgolf in radialen (rad).

RMS (effectieve) stroom

I rmsI effI piek / √ 2 ≈ 0,707 I piek

Piek-tot-piekstroom

Ik p-p = 2 Ik piek

Huidige meting

Stroommeting wordt gedaan door de ampèremeter in serie met het gemeten object te verbinden, zodat alle gemeten stroom door de ampèremeter zal stromen.

De ampèremeter heeft een zeer lage weerstand, dus het heeft bijna geen invloed op het gemeten circuit.

 


Zie ook

Advertising

ELEKTRISCHE VOORWAARDEN
SNELLE TABELLEN