Elektrische lading

Wat is elektrische lading?

Elektrische lading genereert een elektrisch veld. De elektrische lading beïnvloedt andere elektrische ladingen met elektrische kracht en beïnvloedt door de andere ladingen met dezelfde kracht in tegengestelde richting.

Er zijn 2 soorten elektrische ladingen:

Positieve lading (+)

Positieve lading heeft meer protonen dan elektronen (Np/ Ne).

Positieve lading wordt aangegeven met een plusteken (+).

De positieve lading trekt andere negatieve ladingen aan en stoot andere positieve ladingen af.

De positieve lading wordt aangetrokken door andere negatieve ladingen en afgestoten door andere positieve ladingen.

Negatieve lading (-)

Negatieve lading heeft meer elektronen dan protonen (Ne/ Np).

Negatieve lading wordt aangegeven met een minteken (-).

Negatieve lading trekt andere positieve ladingen aan en stoot andere negatieve ladingen af.

De negatieve lading wordt aangetrokken door andere positieve ladingen en afgestoten door andere negatieve ladingen.

Elektrische kracht (F) richting volgens type lading

Q1 / Q2 kosten Forceer op q 1 lading Forceer op q 2 lading  
- / - ← ⊝ ⊝ → repletie
+ / + ← ⊕ ⊕ → repletie
- / + ⊝ → ← ⊕ attractie
+ / - ⊕ → ← ⊝ attractie

Lading van elementaire deeltjes

Deeltje Opladen (C) Opladen (e)
Electron 1.602 × 10-19 C

- e

Proton 1.602 × 10-19 C

+ e

Neutron 0 C 0

Coulomb-eenheid

De elektrische lading wordt gemeten met de eenheid Coulomb [C].

Een coulomb heeft de lading van 6,242 x 10 18 elektronen:

1C = 6.242 × 10 18 e

Berekening van elektrische lading

Als elektrische stroom gedurende een bepaalde tijd vloeit, kunnen we de lading berekenen:

Constante stroom

Q = ikt

Q is de elektrische lading, gemeten in coulomb [C].

I is de stroom, gemeten in ampère [A].

t is de tijdsperiode, gemeten in seconden [s].

Momentele stroom

Q (t) = \ int_ {0} ^ {t} i (\ tau) d \ tau

Q is de elektrische lading, gemeten in coulomb [C].

i ( t ) is de momentane stroom, gemeten in ampère [A].

t is de tijdsperiode, gemeten in seconden [s].

 


Zie ook

Advertising

ELEKTRISCHE VOORWAARDEN
SNELLE TABELLEN