Afgeleide regels

Afgeleide regels en wetten. Afgeleide functietabel.

Afgeleide definitie

De afgeleide van een functie is de verhouding van het verschil van functiewaarde f (x) op punten x + Δx en x met Δx, wanneer Δx oneindig klein is. De afgeleide is de functiehelling of helling van de raaklijn op punt x.

 

f '(x) = \ lim _ {\ Delta x \ tot 0} \ frac {f (x + \ Delta x) -f (x)} {\ Delta x}

Tweede afgeleide

De tweede afgeleide wordt gegeven door:

Of leid eenvoudig de eerste afgeleide af:

f '' (x) = (f '(x))'

N-de afgeleide

De n- th derivaat wordt berekend door het afleiden f (x) n maal.

De n de afgeleide is gelijk aan de afgeleide van de (n-1) afgeleide:

f ( n ) ( x ) = [ f ( n -1) ( x )] '

Voorbeeld:

Zoek de vierde afgeleide van

f ( x ) = 2 x 5

f (4) ( x ) = [2 x 5 ] '' '' = [10 x 4 ] '' '= [40 x 3 ]' '= [120 x 2 ]' = 240 x

Afgeleide op grafiek van functie

De afgeleide van een functie is de helling van de tangentiële lijn.

Afgeleide regels

Afgeleide som regel

( af ( x ) + bg ( x )) '= af' ( x ) + bg ' ( x )

Afgeleide productregel

( f ( x ) ∙ g ( x )) '= f' ( x ) g ( x ) + f ( x ) g ' ( x )

Afgeleide quotiëntregel \ left (\ frac {f (x)} {g (x)} \ right) '= \ frac {f' (x) g (x) -f (x) g '(x)} {g ^ 2 ( X)}
Afgeleide kettingregel

f ( g ( x )) '= f' ( g ( x )) ∙ g ' ( x )

Afgeleide som regel

Als a en b constanten zijn.

( af ( x ) + bg ( x )) '= af' ( x ) + bg ' ( x )

Voorbeeld:

Zoek de afgeleide van:

3 x 2 + 4 x.

Volgens de somregel:

a = 3, b = 4

f ( x ) = x 2 , g ( x ) = x

f ' ( x ) = 2 x , g' ( x ) = 1

(3 x 2 + 4 x ) '= 3⋅2 x + 4⋅1 = 6 x + 4

Afgeleide productregel

( f ( x ) ∙ g ( x )) '= f' ( x ) g ( x ) + f ( x ) g ' ( x )

Afgeleide quotiëntregel

\ left (\ frac {f (x)} {g (x)} \ right) '= \ frac {f' (x) g (x) -f (x) g '(x)} {g ^ 2 ( X)}

Afgeleide kettingregel

f ( g ( x )) '= f' ( g ( x )) ∙ g ' ( x )

Deze regel kan beter worden begrepen met de notatie van Lagrange:

\ frac {df} {dx} = \ frac {df} {dg} \ cdot \ frac {dg} {dx}

Functie lineaire benadering

Voor kleine Δx kunnen we een benadering krijgen van f (x 0 + Δx), als we f (x 0 ) en f '(x 0 ) kennen:

f ( x 0 + Δ X ) ≈ f ( x 0 ) + f '( x 0 ) ⋅Δ x

Afgeleide functietabel

Functienaam Functie Derivaat

f ( x )

f '( x )
Constante

const

0

Lineair

x

1

Kracht

x een

bijl a- 1

Exponentieel

e x

e x

Exponentieel

een x

een x ln een

Natuurlijke logaritme

ln ( x )

Logaritme

log b ( x )

Sinus

zonde x

cos x

Cosinus

cos x

-sin x

Raaklijn

bruin x

Arcsine

arcsin x

Arccosine

arccos x

Arctangens

arctan x

Hyperbolische sinus

sinh x

cosh x

Hyperbolische cosinus

cosh x

sinh x

Hyperbolische tangens

tanh x

Inverse hyperbolische sinus

sinh -1 x

Inverse hyperbolische cosinus

cosh -1 x

Inverse hyperbolische tangens

tanh -1 x

Afgeleide voorbeelden

Voorbeeld 1

f ( x ) = x 3 +5 x 2 + x +8

f ' ( x ) = 3 x 2 + 2⋅5 x + 1 + 0 = 3 x 2 +10 x +1

Voorbeeld 2

f ( x ) = zonde (3 x 2 )

Bij het toepassen van de kettingregel:

f ' ( x ) = cos (3 x 2 ) ⋅ [3 x 2 ]' = cos (3 x 2 ) ⋅ 6 x

Tweede afgeleide test

Wanneer de eerste afgeleide van een functie nul is op punt x 0 .

f '( x 0 ) = 0

Dan kan de tweede afgeleide op punt x 0 , f '' (x 0 ), het type van dat punt aangeven:

 

f '' ( x 0 )/ 0

lokaal minimum

f '' ( x 0 ) <0

lokaal maximum

f '' ( x 0 ) = 0

onbepaald

 


Zie ook

Advertising

CALCULUS
SNELLE TABELLEN