Basiswaarschijnlijkheidsformules

 

Waarschijnlijkheidsbereik

0 ≤ P ( A ) ≤ 1

Regel van aanvullende evenementen

P ( EEN C ) + P ( EEN ) = 1

Regel van toevoeging

P (A∪B) = P (A) + P (B) - P (A∩B)

Disjuncte gebeurtenissen

Gebeurtenissen A en B zijn onsamenhangend iff

P (A∩B) = 0

Voorwaardelijke waarschijnlijkheid

P (A | B) = P (A∩B) / P (B)

Bayes-formule

P (A | B) = P (B | A) ⋅ P (A) / P (B)

Onafhankelijke evenementen

Gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk iff

P (A∩B) = P (A) ⋅ P (B)

Cumulatieve distributiefunctie

F X ( x ) = P ( Xx )

Kansdichtheidsfunctie

som (i = 1..n, P (X = x (i)) = 1

Waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie

fX (x) = dFX (x) / dx

FX (x) = integraal (-inf..x, fX (y) * dy)

FX (x) = som (k = 1..x, P (X = k))

P (a <= X <= b) = integraal (a..b, fX (x) * dx)

integraal (-inf..inf, fX (x) * dx) = 1

 

Covariantie

Cox (X, Y) = E (X-ux) (Y-uy) = E (XY) - ux * uy

Correlatie

corr (X, Y) = Cov (X, Y) / (Std (X) * Std (Y))

 

Bernoulli: 0-mislukking 1-succes

Geometrisch: 0-mislukking 1-succes

Hypergeometrisch: N objecten met K succesobjecten, n objecten worden genomen.

 

 

Advertising

 
 
WAARSCHIJNLIJKHEID & STATISTIEKEN
SNELLE TABELLEN