Tekst til binær omformer

Skriv inn ASCII / Unicode tekststreng og trykk på Konverter- knappen (f.eks. Skriv inn "Eksempel" for
å få "01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101"):

Binær til tekstkonverter ►

Hvordan konvertere tekst til binær

Konverter tekst til binær ASCII-kode:

 1. Få karakter
 2. Få desimaltegn fra ASCII-tabellen
 3. Konverter desimal til binær byte
 4. Fortsett med neste tegn

Eksempel

Konverter "Plant trees" -tekst til binær ASCII-kode:

Løsning:

Bruk ASCII-tabellen for å få ASCII-kode fra tegn.

"P" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2

"l" = 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2

"a" = 97 = 2 6 +2 5 +2 0 = 01100001 2

For alle teksttegnene bør du få binære byte:

"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"

Hvordan konvertere tekst til binær?

 1. Få karakter
 2. Få ASCII-tegnkode fra ASCII-tabellen
 3. Konverter desimal til binær byte
 4. Fortsett med neste tegn

Hvordan bruker jeg tekst til binær omformer?

 1. Lim inn tekst i tekstboksen.
 2. Velg type kodingstype.
 3. Velg streng for utskriftsavgrensning.
 4. Trykk på Konverter-knappen.

Hvordan konvertere engelsk til binær kode?

 1. Få engelsk brev
 2. Få ASCII-kode for det engelske brevet fra ASCII-tabellen
 3. Konverter desimal til binær byte
 4. Fortsett med neste engelske bokstav

Hvordan konvertere 'A' karakter til binær?

Bruk ASCII-tabell: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2

Hvordan konvertere '0' karakter til binær?

Bruk ASCII tabell: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 2 4 = 00110000 2

ASCII tekst til heks, binær konverteringstabell

ASCII-
karakter
Heksadesimal Binær
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
KAN 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
USA 1F 00011111
Rom 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Jeg 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
jeg 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Binær til tekstkonverter ►

 


Se også

Advertising

NUMMERKONVERTERING
RAPID BORD