Jak obliczyć efektywną stopę procentową

Efektywna kalkulacja stóp procentowych.

Efektywne obliczanie stóp procentowych w okresie

Skuteczne oprocentowanie okres jest równy nominalnej rocznej oprocentowanie podzielonej przez liczbę okresów w ciągu roku n:

Efektywna stopa w okresie = nominalna roczna stopa / n

Przykład

Jaka jest efektywna stopa procentowa w okresie dla nominalnej rocznej stopy oprocentowania w wysokości 5% składanej miesięcznie?

Rozwiązanie:

Efektywna stopa okresu = 5% / 12 miesięcy = 0,05 / 12 = 0,4167%

Efektywne obliczanie rocznych stóp procentowych

Efektywna roczna stopa procentowa jest równa 1 plus nominalna stopa procentowa podzielona przez liczbę składających się okresów w roku n do potęgi n minus 1.

Efektywna stopa = (1 + nominalna stopa / n ) n - 1

Przykład

Jaka jest efektywna roczna stopa procentowa dla nominalnej rocznej stopy oprocentowania wynoszącej 5% składanych miesięcznie?

Rozwiązanie:

Efektywna stopa procentowa = (1 + 5% / 12) 12 - 1

      = (1 + 0,05 / 12) 12 - 1

      = 0,05116 = 5,116%

 

Kalkulator efektywnej stopy procentowej ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA FINANSOWE
SZYBKIE STOŁY