Jak obliczyć prostą formułę odsetek

Prosta formuła obliczania odsetek.

Prosta kwota odsetek jest równa kwocie głównej pomnożonej przez roczną stopę procentową podzielonej przez liczbę okresów w roku m, pomnożoną przez liczbę okresów n:

prosta kwota odsetek = kwota główna × ( stopa / m ) × n

Przykład

Oblicz prostą kwotę odsetek od kwoty głównej w wysokości 5000 USD, roczną stopę procentową w wysokości 6% i czas 18 miesięcy.

Rozwiązanie:

kwota główna = 5000 USD

stopa = 6%

m = 12 miesięcy / rok

n = 18 miesięcy

prosta kwota odsetek = 5000 USD × (6% / 12 miesięcy / rok) × 18 miesięcy

    = 5000 USD × (0,06 / 12 miesięcy / rok) × 18 miesięcy

   = 450 USD

 

Prosty kalkulator odsetek ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA FINANSOWE
SZYBKIE STOŁY