Kalkulator luksów do lumenów

Natężenie oświetlenia w luksach (lx) do strumienia świetlnego w lumenach (lm) - kalkulator i sposób obliczania.

Wprowadź natężenie oświetlenia w luksach (lx), wybierz typ jednostki powierzchni, wprowadź promień w metrach dla sferycznego źródła światła lub pola powierzchni

w metrach kwadratowych dla dowolnego źródła światła i naciśnij przycisk Oblicz , aby uzyskać strumień świetlny w lumenach (lm):

Wprowadź natężenie oświetlenia w luksach: lx
Wybierz typ jednostki powierzchni:  
Wprowadź promień sferyczny:
Lub wprowadź powierzchnię:
   
Strumień świetlny w lumenach: lm

Kalkulator lumenów na luksy ►

Wzór obliczeniowy od luksów do lumenów

Obliczanie z obszarem w stopach kwadratowych

Strumień świetlny Φ V w lumenach (lm) jest równy 0,09290304 razy natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) razy pole powierzchni A w stopach kwadratowych (ft 2 ):

Φ V (lm) = 0,09290304 × E v (lx) × A (stopy 2 )

 

Strumień świetlny Φ V w lumenach (lm) jest równy 0,09290304 razy natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) razy 4 razy pi razy kwadratowy promień kuli r w stopach (ft):

Φ V (lm) = 0,09290304 × E v (lx) × 4⋅π⋅ r (stopy) 2

 

Obliczanie z obszarem w metrach kwadratowych

Strumień świetlny Φ V w lumenach (lm) jest równy natężeniu oświetlenia E v w luksach (lx) pomnożonym przez pole powierzchni A w metrach kwadratowych (m 2 ):

Φ V (lm) = E v (lx) × A (m 2 )

 

Strumień świetlny  Φ V w lumenach (lm) jest równy natężeniu oświetlenia E v w luksach (lx) razy 4 razy pi razy kwadratowy promień kuli r w metrach (m):

Φ V (lm) = E v (lx) × 4⋅π⋅ r 2 (m 2 )

 

Obliczanie luksów do lumenów ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY OŚWIETLENIA
SZYBKIE STOŁY