Kalkulator lumenów na luksy

Przelicznik strumienia świetlnego w lumenach (lm) do natężenia oświetlenia w luksach (lx) oraz sposób obliczania.

Wprowadź strumień świetlny w lumenach, wybierz typ jednostki powierzchni, wprowadź promień w metrach dla sferycznego źródła światła lub pola powierzchni

w metrach kwadratowych dla dowolnego źródła światła i naciśnij przycisk Oblicz , aby uzyskać natężenie oświetlenia w luksach:

Wprowadź strumień świetlny w lumenach: lm
Wybierz typ jednostki powierzchni:  
Wprowadź promień sferyczny:
Lub wprowadź powierzchnię:
   
Natężenie oświetlenia w luksach: lx

Kalkulator luksów do lumenów ►

Wzór na obliczenie lumenów do luksów

Obliczanie z obszarem w stopach kwadratowych

Natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) jest równe 10,76391-krotności strumienia świetlnego Φ V w lumenach (lm) podzielonego przez pole powierzchni A w stopach kwadratowych (ft 2 ):

E v (lx) = 10,76391 × Φ V (lm) / A (stopy 2 )

 

Natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) jest równe 10,76391-krotności strumienia świetlnego Φ V w lumenach (lm) podzielonemu przez 4 razy pi razy kwadratowy promień kuli r w stopach (ft):

E v (lx) = 10,76391 × Φ V (lm) / (4⋅π⋅ r (stopy) 2 )

 

Obliczanie z obszarem w metrach kwadratowych

Natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) jest równe strumieniowi świetlnemu Φ V w lumenach (lm) podzielonemu przez pole powierzchni A w metrach kwadratowych (m 2 ):

E v (lx) = Φ V (lm) / A (m 2 )

 

Natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) jest równe strumieniowi świetlnemu Φ V w lumenach (lm) podzielonemu przez 4 razy pi razy kwadratowy promień kuli r w metrach (m):

E v (lx) = Φ V (lm) / (4⋅π⋅ r 2 (m 2 ) )

 

Obliczanie lumenów do luksów ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY OŚWIETLENIA
SZYBKIE STOŁY