Konwersja Gramy do Kilogramy

g
   
: kg
+ Gramy:
kg
g
Obliczenie:  

Kg do Gramów ►

Jak przekonwertować gramy na kilogramy

1 gram (g) równa się 0,001 kilograma (kg).

1 g = (1/1000) kg = 0,001 kg

Masa m w kilogramach (kg) jest równa masie m w gramach (g) podzielonej przez 1000:

m (kg) = m (g) / 1000

Przykład

Przelicz 5 g na kilogramy:

m (kg) = 5 g / 1000 = 0,005 kg

Tabela konwersji Gramy do Kilogramy

Gramy (g) Kilogramy (kg)
0 g 0 kg
1 g 0,001 kg
2 g 0,002 kg
3 g 0,003 kg
4 g 0,004 kg
5 g 0,005 kg
6 g 0,006 kg
7 g 0,007 kg
8 g 0,008 kg
9 g 0,009 kg
10 g 0,01 kg
20 g 0,02 kg
30 g 0,03 kg
40 g 0,04 kg
50g 0,05 kg
60 g 0,06 kg
70 g 0,07 kg
80 g 0,08 kg
90 g 0,09 kg
100 gramów 0,1 kg
1000 g 1 kg

 

Kilogramów do Gramy ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA WAGI
SZYBKIE STOŁY