Prawo Coulomba

Wzór na prawo Coulomba

Prawo Coulomba oblicza siłę elektryczną F w niutonach (N) między dwoma ładunkami elektrycznymi q 1 i q 2 w kulombach (C)

przy odległości r w metrach (m):

 

F = k \ frac {q_1 \ cdot q_2} {r ^ 2}

F jest siłą działającą na q 1 i q 2 mierzoną w niutonach (N).

k jest stałą Coulomba k = 8,988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2

q 1 to pierwszy ładunek w kulombach (C).

q 2 to drugi ładunek w kulombach (C).

r jest odległością między dwoma ładunkami w metrach (m).

 

Kiedy ładunki q1 i q2 są zwiększone, siła F wzrasta.

Zwiększenie odległości r powoduje zmniejszenie siły F.

Przykład prawa Coulomba

Znajdź siłę pomiędzy 2 ładunkami elektrycznymi 2 × 10-5 C i 3 × 10-5 C przy odległości 40 cm między nimi.

q 1 = 2 × 10-5 C

q 2 = 3 × 10-5 C

r = 40cm = 0,4m

F = k × q 1 × q 2 / r 2 = 8,988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2 × 2 × 10-5 C × 3 × 10-5 C / ( 0,4m ) 2 = 37,705N

 


Zobacz też

Advertising

PRAWO OBWODOWE
SZYBKIE STOŁY