Kondensator

Co to są obliczenia kondensatorów i kondensatorów.

Co to jest kondensator

Kondensator to element elektroniczny przechowujący ładunek elektryczny . Kondensator składa się z 2 zamkniętych przewodników (zwykle płyt) oddzielonych dielektrykiem. Płyty gromadzą ładunek elektryczny po podłączeniu do źródła zasilania. Jedna płyta gromadzi ładunek dodatni, a druga płytka ładunek ujemny.

Pojemność to ilość ładunku elektrycznego, który jest przechowywany w kondensatorze przy napięciu 1 wolta.

Pojemność mierzona jest w jednostkach Farada (F).

Kondensator odłącza prąd w obwodach prądu stałego (DC) i zwarcie w obwodach prądu przemiennego (AC).

Zdjęcia kondensatorów

Symbole kondensatorów

Kondensator
Kondensator spolaryzowany
Kondensator zmienny
 

Pojemność

Pojemność (C) kondensatora jest równa ładunkowi elektrycznemu (Q) podzielonemu przez napięcie (V):

C = \ frac {Q} {V}

C jest pojemnością w faradzie (F)

Q to ładunek elektryczny w kulombach (C), który jest przechowywany na kondensatorze

V to napięcie między płytami kondensatora w woltach (V)

Pojemność kondensatorów płytowych

Pojemność (C) kondensatora płytowego jest równa przenikalności (ε) pomnożonej przez pole powierzchni (A) podzielonej przez szczelinę lub odległość między płytami (d):

 

C = \ varepsilon \ times \ frac {A} {d}

C jest pojemnością kondensatora, w faradzie (F).

ε jest przenikalnością elektryczną materiału dialektycznego kondensatora, w faradzie na metr (F / m).

A jest powierzchnią płyty kondensatora w metrach kwadratowych (m 2 ].

d jest odległością między płytami kondensatora, w metrach (m).

Kondensatory połączone szeregowo

 

Całkowita pojemność kondensatorów połączonych szeregowo, C1, C2, C3, ...:

\ frac {1} {C_ {Total}} = \ frac {1} {C_ {1}} + \ frac {1} {C_ {2}} + \ frac {1} {C_ {3}} + .. .

Kondensatory równolegle

Całkowita pojemność kondensatorów połączonych równolegle, C1, C2, C3, ...:

C Ogółem = C 1 + C 2 + C 3 + ...

Prąd kondensatora

Chwilowy prąd kondensatora ja c (t) jest równy pojemności kondensatora,

razy pochodna chwilowego napięcia kondensatora v c (t):

i_c (t) = C \ frac {dv_c (t)} {dt}

Napięcie kondensatora

Chwilowe napięcie kondensatora v c (t) jest równe początkowemu napięciu kondensatora,

plus 1 / C razy całka chwilowego prądu kondensatora i c (t) w czasie t:

v_c (t) = v_c (0) + \ frac {1} {C} \ int_ {0} ^ {t} i_c (\ tau) d \ tau

Energia kondensatora

Zmagazynowana energia kondensatora E C w dżulach (J) jest równa pojemności C w faradzie (F)

razy kwadratowe napięcie kondensatora V C w woltach (V) podzielone przez 2:

E C = C x V C 2 /2

Obwody prądu przemiennego

Częstotliwość kątowa

ω = 2 π f

ω - prędkość kątowa mierzona w radianach na sekundę (rad / s)

f - częstotliwość mierzona w hercach (Hz).

Reaktancja kondensatora

X_C = - \ frac {1} {\ omega C}

Impedancja kondensatora

Postać kartezjańska:

Z_C = jX_C = -j \ frac {1} {\ omega C}

Forma polarna:

Z C = X C ∟-90º

Rodzaje kondensatorów

Kondensator zmienny Zmienny kondensator ma zmienną pojemność
Kondensator elektrolityczny Kondensatory elektrolityczne są używane, gdy potrzebna jest duża pojemność. Większość kondensatorów elektrolitycznych jest spolaryzowana
Kondensator kulisty Kondensator kulisty ma kształt kuli
Kondensator mocy Kondensatory mocy są stosowane w układach zasilania wysokiego napięcia.
Kondensator ceramiczny Kondensator ceramiczny ma ceramiczny materiał dielektryczny. Posiada funkcjonalność wysokiego napięcia.
Kondensator tantalowy Materiał dielektryczny z tlenku tantalu. Ma dużą pojemność
Kondensator mikowy Kondensatory o wysokiej dokładności
Kondensator papierowy Papierowy materiał dielektryczny

 


Zobacz też:

Advertising

CZĘŚCI ELEKTRONICZNE
SZYBKIE STOŁY