Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczną definiuje się jako stosunek mocy wyjściowej do mocy wejściowej:

η = 100% ⋅ P out / P in

η to sprawność w procentach (%).

P in to pobór mocy wejściowej w watach (W).

P out to moc wyjściowa lub rzeczywista praca w watach (W).

Przykład

Silnik elektryczny ma pobór mocy 50 watów.

Silnik był uruchamiany na 60 sekund i wytwarzał 2970 dżuli.

Znajdź sprawność silnika.

Rozwiązanie:

P in = 50 W.

E = 2970J

t = 60s

P out = E / t   = 2970 J / 60 s = 49,5 W.

η = 100% * P z / P w = 100 * 49.5W / 50W = 99%

Efektywności energetycznej

Efektywność energetyczną definiuje się jako stosunek energii wyjściowej podzielonej przez energię wejściową:

η = 100% ⋅ e się / E w

η to sprawność w procentach (%).

E in jest energią wejściową zużytą w dżulach (J).

E out to energia wyjściowa lub rzeczywista praca w dżulach (J).

 
Przykład

Żarówka ma pobór mocy 50 watów.

Żarówka była aktywowana na 60 sekund i wytwarzała ciepło o wartości 2400 dżuli.

Znajdź sprawność żarówki.

Rozwiązanie:

P in = 50 W.

E ciepło = 2400J

t = 60s

E w = P w * t = 50 W * 60 s = 3000 J.

Ponieważ żarówka powinna dawać światło, a nie ciepło:

E out = E we - E ciepło = 3000J - 2400J = 600J

η = 100 * e się / e z = 100% * 600J / 3000J = 20%

 

Zobacz też

Advertising

WARUNKI ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY