Waty (W)

Definicja wata

Wat to jednostka mocy (symbol: W).

Jednostka watów nosi imię Jamesa Watta, wynalazcy silnika parowego.

Jeden wat jest definiowany jako wskaźnik zużycia energii wynoszący jeden dżul na sekundę.

1 W = 1 J / 1 s

Jeden wat jest również określany jako przepływ prądu jednego ampera przy napięciu jednego wolta.

1 W = 1 V × 1 A.

Watt do mW, kW, MW, GW, dBm, kalkulator konwersji dBW

Przelicz wat na miliwaty, kilowat, megawat, gigawat, dBm, dBW.

Wprowadź moc w jednym z pól tekstowych i naciśnij przycisk Konwertuj :

Wpisz miliwaty: mW
Wpisz waty: W
Wprowadź kilowaty: kW
Wpisz megawaty: MW
Wpisz gigawaty: GW
Wprowadź dBm: dBm
Wprowadź dBW: dBW
     

Tabela przedrostków jednostek w watach

Nazwa symbol konwersja przykład
picowatt pW 1pW = 10-12 W. P = 10 pW
nanowatów nW 1nW = 10-9 W. P = 10 nW
mikrowat μW 1μW = 10-6 W. P = 10 μW
miliwatów mW 1 mW = 10-3 W. P = 10 mW
wat W - P = 10 W.
kilowat kW 1kW = 10 3 W. P = 2 kW
megawat MW 1 MW = 10 6 W. P = 5 MW
gigawatt GW 1 GW = 10 9 W. P = 5 GW

Jak zamienić waty na kilowaty

Moc P w kilowatach (kW) jest równa mocy P w watach (W) podzielonej przez 1000:

P (kW) = P (W) / 1000

Jak zamienić waty na miliwaty

Moc P w miliwatach (mW) jest równa mocy P w watach (W) razy 1000:

P (mW) = P (W) ⋅ 1000

Jak przekonwertować waty na dBm

Moc P w decybelach-miliwatach (dBm) jest równa 10-krotności podstawy 10 logarytmu mocy P w miliwatach (mW) podzielonej przez 1 miliwat:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1 mW )

Jak przekonwertować waty na ampery

Prąd I w amperach (A) jest równy mocy P w watach (W) podzielonej przez napięcie V w woltach (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Jak zamienić waty na wolty

Napięcie V w woltach (V) jest równe mocy P w watach (W) podzielonej przez prąd I w amperach (A):

V (V) = P (W) / I (A)

Jak zamienić waty na omy

R (Ω) = P (W) / I (A) 2

R (Ω) = V (V) 2 / P (W)

Jak przekonwertować waty na btu / godz

P (BTU / godz.) = 3,412142 ⋅ P (W)

Jak zamienić waty na dżule

E (J) = P (W)t (s)

Jak zamienić waty na moc

P (HP) = P (W) / 746

Jak przekonwertować waty na kVA

Rzeczywista moc P w watach (W) jest równa 1000-krotności mocy pozornej S w kilowoltoamperach (kVA) razy współczynnik mocy (PF) lub cosinus kąta fazowego φ:

P (W) = 1000 ⋅ S (kVA)PF = 1000 ⋅ S (kVA) ⋅ cos φ

Jak przekonwertować waty na VA

Rzeczywista moc P w watach (W) jest równa mocy pozornej S w woltoamperach (VA) pomnożonej przez współczynnik mocy (PF) lub cosinus kąta fazowego φ:

P (W) = S (VA)PF = S (VA) ⋅ cos φ

Pobór mocy przez niektóre elementy elektryczne

Ile watów zużywa dom? Ile watów zużywa telewizor? Ile watów zużywa lodówka?

Element elektryczny Typowy pobór mocy w watach
telewizor LCD 30–300 W
Monitor LCD 30..45 W
Komputer stacjonarny PC 300..400 W
Komputer przenośny 40..60 W
Lodówka 150..300 W (gdy aktywny)
Żarówka 25..100 W
Światło fluorescencyjne 15..60 W
Światło halogenowe 30..80 W
Głośnik 10–300 W
kuchenka mikrofalowa 100–1000 W.
Klimatyzator 1..2 kW

 

Kilowat (kW) ►

 


Zobacz też

Advertising

JEDNOSTKI ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
SZYBKIE STOŁY