Wartość oczekiwana

W prawdopodobieństwie i statystyce wartość oczekiwana lub wartość oczekiwana to średnia ważona wartość zmiennej losowej.

Oczekiwanie ciągłej zmiennej losowej

E (X) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} xP (x) dx

E ( X ) jest wartością oczekiwaną ciągłej zmiennej losowej X

x jest wartością ciągłej zmiennej losowej X

P ( x ) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa

Oczekiwanie dyskretnej zmiennej losowej

E (X) = \ sum_ {i} ^ {} x_iP (x)

E ( X ) jest wartością oczekiwaną ciągłej zmiennej losowej X

x jest wartością ciągłej zmiennej losowej X

P ( x ) jest funkcją masy prawdopodobieństwa X

Właściwości oczekiwania

Liniowość

Gdy a jest stałe, a X, Y to zmienne losowe:

E ( aX ) = aE ( X )

E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y )

Stały

Gdy c jest stałe:

E ( c ) = c

Produkt

Gdy X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi:

E ( X ⋅Y ) = E ( X ) ⋅ E ( Y )

warunkowe oczekiwanie

 


Zobacz też

Advertising

PRAWDOPODOBIEŃSTWO I STATYSTYKA
SZYBKIE STOŁY