Symbole statystyczne

Tabela symboli prawdopodobieństwa i statystyki oraz definicje.

Tabela symboli prawdopodobieństwa i statystyki

Symbol Nazwa symbolu Znaczenie / definicja Przykład
P ( A ) funkcja prawdopodobieństwa prawdopodobieństwo zdarzenia A P ( A ) = 0,5
P ( AB ) prawdopodobieństwo przecięcia się zdarzeń prawdopodobieństwo zdarzeń A i B P ( AB ) = 0,5
P ( AB ) prawdopodobieństwo wystąpienia związku prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń A lub B P ( AB ) = 0,5
P ( A | B ) funkcja prawdopodobieństwa warunkowego prawdopodobieństwo zdarzenia Wystąpiło dane zdarzenie B. P ( A | B ) = 0,3
f ( x ) funkcja gęstości prawdopodobieństwa (pdf) P ( axb ) = ∫ f ( x ) dx  
F ( x ) skumulowana funkcja dystrybucji (CDF) F ( x ) = P ( Xx )  
μ średnia populacji średnia wartości populacji μ = 10
E ( X ) wartość oczekiwana oczekiwana wartość zmiennej losowej X E ( X ) = 10
E ( X | Y ) warunkowe oczekiwanie oczekiwana wartość zmiennej losowej X przy Y E ( X | Y = 2 ) = 5
var ( X ) zmienność Wariancja zmiennej losowej X var ( X ) = 4
σ 2 zmienność wariancja wartości populacji σ 2 = 4
std ( X ) odchylenie standardowe odchylenie standardowe zmiennej losowej X std ( X ) = 2
σ X odchylenie standardowe wartość odchylenia standardowego zmiennej losowej X σ X = 2
symbol środkowej mediana środkowa wartość zmiennej losowej x przykład
cov ( X , Y ) kowariancja kowariancja zmiennych losowych X i Y cov ( X, Y ) = 4
corr ( X , Y ) korelacja korelacja zmiennych losowych X i Y corr ( X, Y ) = 0,6
ρ X , Y korelacja korelacja zmiennych losowych X i Y ρ X , Y = 0,6
podsumowanie sumowanie - suma wszystkich wartości w zakresie serii przykład
∑∑ podwójne sumowanie podwójne sumowanie przykład
Mo tryb wartość, która występuje najczęściej w populacji  
MR średni zakres MR = ( x maks + x min ) / 2  
Md mediana próbki połowa populacji jest poniżej tej wartości  
Pytanie 1 dolny / pierwszy kwartyl 25% populacji jest poniżej tej wartości  
Pytanie 2 mediana / drugi kwartyl 50% populacji jest poniżej tej wartości = mediana próbek  
Pytanie 3 górny / trzeci kwartyl 75% populacji jest poniżej tej wartości  
x próbka średnia średnia / średnia arytmetyczna x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333
s 2 wariancja próbki estymator wariancji próbek populacyjnych s 2 = 4
s Odchylenie standardowe próbki estymator odchylenia standardowego próbek populacyjnych s = 2
z x Standardowy wynik z x = ( x - x ) / s x  
X ~ dystrybucja X rozkład zmiennej losowej X X ~ N (0,3)
N ( μ , σ 2 ) normalna dystrybucja Rozkład Gaussa X ~ N (0,3)
U ( a , b ) jednolita dystrybucja równe prawdopodobieństwo w zakresie a, b  X ~ U (0,3)
exp (λ) rozkład wykładniczy f ( x ) = λe - λx , x ≥0  
gamma ( c , λ) rozkład gamma f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0  
χ 2 ( k ) rozkład chi-kwadrat f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2))  
F ( k 1 , k 2 ) Dystrybucja F.    
Bin ( n , p ) rozkład dwumianowy f ( k ) = n C k p k (1- p ) nk  
Poissona (λ) Rozkład Poissona f ( k ) = λ k e - λ / k !  
Geom ( p ) rozkład geometryczny f ( k ) = p (1- p ) k  
HG ( N , K , n ) rozkład hiper-geometryczny    
Berno ( p ) Rozkład Bernoulliego    

Symbole kombinatoryjne

Symbol Nazwa symbolu Znaczenie / definicja Przykład
n ! Factorial n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120
n P k permutacja _ {n} P_ {k} = \ frac {n!} {(nk)!} 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60
n C k

 

połączenie

połączenie _ {n} C_ {k} = \ binom {n} {k} = \ frac {n!} {k! (nk)!} 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10

 

Ustaw symbole ►

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOLE MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY