Arktan nieskończoności

Jaki jest arcus tangens nieskończoności i minus nieskończoności?

arctan (∞) =?

 

Arcus tangens jest odwrotną funkcją styczną.

Granica arcus tangensa x, gdy x zbliża się do nieskończoności, jest równa pi / 2 radianów lub 90 stopni:

 

Granica arcus tangensa x, gdy x zbliża się do minus nieskończoności, jest równa -pi / 2 radianów lub -90 stopni:

 

Arctan ►

 


Zobacz też

Advertising

ARCTAN
SZYBKIE STOŁY