Kalkulator Arctan

Kalkulator arctan (x) online . Kalkulator odwrotnej stycznej.

arctan
Kąt w stopniach:
°
Kąt w radianach:
rad
Obliczenie:

Kalkulator stycznej ►

Definicja arcus tangensa

Funkcja arcus tangens jest odwrotną funkcją y = tan (x).

arctan ( y ) = tan -1 ( y ) = x +

Dla każdego

k = {..., - 2, -1,0,1,2, ...}

 

Na przykład, jeśli styczna 45 ° wynosi 1:

tan (45 °) = 1

Wtedy arcus tangens 1 wynosi 45 °:

arctan (1) = tan -1 (1) = 45 °

Tabela arcus tangens

y x = arctan (y)
stopni radiany
-1,732050808 -60 ° -π / 3
-1 -45 ° -π / 4
-0,577350269 -30 ° -π / 6
0 0 ° 0
0.577350269 30 ° π / 6
1 45 ° π / 4
1.732050808 60 ° π / 3

Arctan na kalkulatorze

Aby obliczyć arctan (y) na kalkulatorze:

  1. Naciśnij przyciski Shift + Tan.
  2. Wprowadź kąt.
  3. Naciśnij przycisk =.

Kalkulator stycznej ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY