Kreator wykresów słupkowych


Tytuł wykresu:
Etykieta osi poziomej:
Etykieta osi pionowej:
Poziomy typ danych:
Etykiety danych:
Liczba słupków:
Wartości danych Bar1:
Drążki gimnastyczne:
  remis pomniejszanie zbliżenie zapisać Kopiuj wydrukować usunąć
  1. Użyj podkreślenia „_” dla miejsca w etykietach danych: „nazwa_1” będzie wyświetlana jako „nazwa 1”.
  2. Użyj 2 podkreślenia „__” dla 1 podkreślenia w etykietach danych: „nazwa__1” zostanie wyświetlona jako „nazwa_1”

 


Zobacz też

NARZĘDZIA ONLINE
SZYBKIE STOŁY