Tag komentarza HTML

Tag komentarza HTML | Przykłady komentarzy HTML | Generator kodu komentarzy HTML

Tag komentarza HTML

<!-- This is an HTML comment --/

Otwarty separator komentarzy:

<!--

Ogranicznik zamykający komentarz:

--/

Przykłady komentarzy HTML

Pouczające komentarze tekstowe

Użyj pouczających komentarzy tekstowych, jeśli chcesz dodać wyjaśnienia do kodu.

Kod HTML:

<!-- this is a single line comment --/
<p/ some text ... </p/
<!--
    this is
    a multiline
    comment
--/
<p/ some more text ... </p/

 

Widok strony wyników:

some text ...
some more text ...

 

Komentowanie kodu

Użyj komentowania kodu, jeśli chcesz, aby kod był nieaktywny.

Kod HTML:

<!-- <p/ some text ... </p/ -->
<!--
<p> some text ... </p>
<p> some text ... </p>
-->
<p> some more text ... </p>

 

Widok strony wyników:

some more text ...

Generator kodu komentarzy HTML

Wpisz tekst / kod, aby skomentować:
Wybierz typ komentowania:
Wygenerowany kod komentarza:


Zobacz też

Advertising

WEB HTML
SZYBKIE STOŁY