Legea lui Coulomb

Formula legii lui Coulomb

Legea lui Coulomb calculează forța electrică F în newtoni (N) între două sarcini electrice q 1 și q 2 în coulomb (C)

cu o distanță de r în metri (m):

 

F = k \ frac {q_1 \ cdot q_2} {r ^ 2}

F este forța pe q 1 și q 2 măsurată în newtoni (N).

k este constanta lui Coulomb k = 8.988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2

q 1 este prima încărcare în coulombi (C).

q 2 este a doua încărcare în coulombi (C).

r este distanța dintre cele 2 încărcări în metri (m).

 

Când încărcările q1 și q2 sunt crescute, forța F este crescută.

Când distanța r este mărită, forța F scade.

Exemplul legii lui Coulomb

Găsiți forța dintre 2 încărcături electrice de 2 × 10 -5 C și 3 × 10 -5 C cu o distanță de 40 cm între ele.

q 1 = 2 × 10 -5 C

q 2 = 3 × 10 -5 C

r = 40cm = 0,4m

F = k × q 1 × q 2 / r 2 = 8.988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2 × 2 × 10 -5 C × 3 × 10 -5 C / ( 0.4m ) 2 = 37.705N

 


Vezi si

Advertising

LEGILE CIRCUITULUI
MESE RAPIDE