Valoarea așteptărilor

În probabilitate și statistici, așteptarea sau valoarea așteptată este valoarea medie ponderată a unei variabile aleatorii.

Așteptarea variabilei aleatoare continue

E (X) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} xP (x) dx

E ( X ) este valoarea de așteptare a variabilei aleatoare continue X

x este valoarea variabilei aleatoare continue X

P ( x ) este funcția de densitate a probabilității

Așteptarea variabilei aleatorii discrete

E (X) = \ sum_ {i} ^ {} x_iP (x)

E ( X ) este valoarea de așteptare a variabilei aleatoare continue X

x este valoarea variabilei aleatoare continue X

P ( x ) este funcția de probabilitate a masei lui X

Proprietățile așteptării

Liniaritatea

Când a este constantă și X, Y sunt variabile aleatorii:

E ( aX ) = aE ( X )

E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y )

Constant

Când c este constant:

E ( c ) = c

Produs

Când X și Y sunt variabile aleatoare independente:

E ( X ⋅Y ) = E ( X ) ⋅ E ( Y )

așteptare condiționată

 


Vezi si

PROBABILITATE ȘI STATISTICĂ
MESE RAPIDE