Tvorca koláčového grafu


Zadajte názov:
Zadajte štítky s údajmi:
Zadajte hodnoty údajov:
Vyberte text rezu:
Nastaviť 3D graf:
  kresliť oddialiť priblížiť uložiť kópia tlačiť vymazať
  1. Pre medzery v štítkoch s údajmi použite podčiarknutie „_“: názov „name_1“ sa bude zobrazovať ako „názov 1“.
  2. Použite 2 podčiarknutia „__“ na 1 podčiarknutie v štítkoch údajov: „name__1“ sa bude zobrazovať ako „name_1“

 


Pozri tiež

Advertising

ONLINE NÁSTROJE
RÝCHLE TABUĽKY