Simboli uporov

Simboli uporov v električnem in elektronskem vezju - upor, potenciometer, spremenljivi upor.

Tabela uporovnih simbolov

simbol upora Upor (IEEE) Upor zmanjša trenutni pretok.
simbol upora Upor (IEC)
potenciomerni simbol Potenciometer (IEEE) Nastavljiv upor - ima 3 sponke.
simbol potenciometra Potenciometer (IEC)
simbol spremenljivega upora Spremenljivi upor / reostat (IEEE) Nastavljiv upor - ima 2 priključka.
simbol spremenljivega upora Spremenljivi upor / reostat (IEC)
Trimmer upor Prednastavljeni upor
Termistor Termični upor - spremenite upornost pri spremembi temperature
Fotorezistor / svetlobno odvisni upor (LDR) Foto-upor - spremenite upornost s spremembo jakosti svetlobe

 

Simboli kondenzatorja ►

 


Poglej tudi

Advertising

ELEKTRIČNI SIMBOLI
HITRE MIZE