Farad (Ž)

Farad je enota kapacitivnosti. Poimenovan je po Michaelu Faradayu.

Farad meri, koliko električnega naboja se nabere na kondenzatorju.

1 farad je kapacitivnost kondenzatorja, ki ima napolnjenost 1 coulomb, če pride do padca napetosti za 1 volt .

1F = 1C / 1V

Tabela vrednosti kapacitivnosti v Faradu

ime simbol pretvorba primer
pikofarad pF 1pF = 10 -12 F C = 10pF
nanofarad nF 1nF = 10 -9 F C = 10nF
mikrofarad μF 1μF = 10 -6 F C = 10μF
milifarad mF 1mF = 10 -3 F C = 10 mF
farad F   C = 10F
kilofarad kF 1kF = 10 3 F. C = 10 kF
megafarad MF 1MF = 10 6 F C = 10 MM

Pretvorba Picofarad (pF) v Farad (F)

Kapaciteta C v faradu (F) je enaka kapacitivnosti C v pikofaradu (pF) krat 10 -12 :

C (F) = C (pF) × 10 -12

Primer - pretvorite 30pF v farad:

C (F) = 30 pF × 10 -12 = 30 × 10 -12 F

Pretvorba Nanofarad (nF) v Farad (F)

Kapaciteta C v faradu (F) je enaka kapacitivnosti C v nanofaradu (nF) krat 10 -9 :

C (F) = C (nF) × 10 -9

Primer - pretvorite 5nF v farad:

C (F) = 5 nF × 10 -9 = 5 × 10 -9 F

Pretvorba mikrofarada (μF) v Farad (F)

Kapaciteta C v faradu (F) je enaka kapacitivnosti C v mikrofaradu (μF) krat 10 -6 :

C (F) = C (μF) × 10 -6

Primer - pretvorite 30μF v farad:

C (F) = 30 μF × 10 -6 = 30 × 10 -6 F = 0,00003 F

 


Poglej tudi

Advertising

ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE ENOTE
HITRE MIZE