Kilovolt-ojačevalnik (kVA)

kVA je kilovolt-amper. kVA je enota navidezne moči, ki je električna enota.

1 kilovolt ampera je enak 1000 volt ampera:

1kVA = 1000VA

1 kilovolt-amper je enak 1000-krat 1 volt krat 1 amper:

1kVA = 1000⋅1V⋅1A

izračun kVA na volt-ampere

Navidezna moč S v volt-ojačevalnikih (VA) je enaka 1000-kratni navidezni moči S v kilovoltnih amperih (kVA):

S (VA) = 1000 × S (kVA)

izračun kVA do kW

Realna moč P v kilovatih (kW) je enaka navidezni moči S v kilovoltnih amperih (kVA), pomnožena s faktorjem moči PF:

P (kW) =  S (kVA) × PF

kVA za izračun vatov

Realna moč P v vatih (W) je enaka 1000-kratni navidezni moči S v kilovoltnih amperih (kVA), pomnoženi s faktorjem moči PF:

P (W) = 1000 × S (kVA) × PF

izračun kVA na ampere

Formula za izračun enofazne kVA na ampere

Tok I v amperih je enak 1000-kratni navidezni moči S v kilovolt-amperih, deljeni z napetostjo V v voltih:

I (A) = 1000 × S (kVA) / V (V)

Formula za izračun trifazne kVA na ampere

Izračun z napetostjo med črtami

Fazni tok I v amperih (z uravnoteženimi obremenitvami) je enak 1000-kratni navidezni moči S v kilovolt-amperih, deljeni s kvadratnim korenom 3-kratne črte na premico RMS napetosti V L-L v voltih:

I (A) = 1000 × S (kVA) / ( 3 × V L-L (V) )

Izračun z napetostjo do nevtralne napetosti

Fazni tok I v amperih (z uravnoteženimi obremenitvami) je enak 1000-kratni navidezni moči S v kilovolt-amperih, deljeni s 3-kratno črto do nevtralne efektivne napetosti V L-N v voltih:

I (A) = 1000 × S (kVA) / (3 × V L-N (V) )

 

 


Poglej tudi

Advertising

ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE ENOTE
HITRE MIZE